Persondatapolitik for GSC anlæg A/S

I vores persondatapolitik redegøres for, hvordan vi anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger vores hjemmeside.

Cookies

Vores hjemmeside bruger Google analytics cookies. Disse kan du slå fra i din browser og stadig anvende hjemmesiden.

 

Indsamling ved besøg på vores hjemmeside

Vi har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.

 

Oplysningspligt (persondatameddelelse)

Vi har pligt til at give dig som registreret information om, at der indsamles oplysninger om dig.

Formålet med registreringen af dig som kunde er at kunne sende et tilbud på arbejde eller en faktura for udført arbejde m.v.

Formålet med registreringen af dig som leverandør er at kunne betale regninger, hvorfor vi også opbevarer dit kontonummer eller kreditornummer.

Oplysningerne om dig som kunde vil kunne videregives til forsikringsselskaber i forbindelse med arbejde på forsikringsskader, dette sker altid kun med dit samtykke. Du har altid ret til at henvende dig til virksomheden og bede om indsigt i de data vi har om dig.

Vi gemmer oplysninger i 5 år efter endt sagsbehandling

 

Der er ingen formkrav til henvendelsen, og den kan derfor ske telefonisk, med brev eller pr. e-mail.

 

Omfanget og formen af indsigtsretten

Vi skal, som dataansvarlige, i besvarelsen af indsigtsbegæringen, give dig flg. oplysninger:

  • Hvilke oplysninger der behandles
  • Formålet med behandlingen
  • Kategorierne af modtagere af oplysningerne samt tilgængelig information om, hvorfra oplysningerne stammer.

 

Svaret på anmodning om indsigt skal som udgangspunkt gives skriftligt, hvis du anmoder om det.

 

Betaling

Forlanger du, at vi som privat dataansvarlig giver dig skriftlig indsigt, kan vi som privat dataansvarlig som betaling herfor kræve 10 kr. for hver påbegyndt side. Betalingen kan imidlertid ikke overstige 200 kr.

Der er ikke fastsat nogen absolut frist for, hvor lang tid der må gå, før en anmodning om indsigt bliver efterkommet. Tager det mere end 4 uger, skal vi som dataansvarlige fortælle dig som registreret hvorfor, og hvornår du får svar.

 

Pligt til at berigtige eller slette urigtige oplysninger

Vi skal, som dataansvarlig virksomhed sørge for, at slette eller rette oplysninger, der er urigtige eller vildledende m.v.

Dette skal ske både, hvis vi selv bliver opmærksom på fejlen, og hvis der kommer en henvendelse fra dig.

 

Kontakt til den dataansvarlige

Vi skal, som dataansvarlig virksomhed, kontaktes direkte, hvis du som registreret mener, der er registreret forkerte oplysninger om dig.

Vi skal, som dataansvarlig virksomhed, hurtigst muligt tage stilling til din klage.

 

Formkrav til henvendelsen

Du kan henvende dig på telefon, ved brev eller e-mail.

Vi skal, som dataansvarlige, være sikker på at du er den person, som oplysningerne vedrører, og vil derfor bede dig om at legitimere dig, eller om at henvende dig med digital signatur eller ved almindeligt brev.

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse vores kundeforhold, vil blive opbevaret elektronisk i vores kundekartotek.

Følg de seneste nyheder her eller på Facebook

4.

March
2022

Vi arbejder og støtter lokalt! 🌳 Se derfor også vores biografspot i KINO - Den Blå Engel.

23.

December
2021

Alle os her i GSC anlæg A/S ønsker rigtig glædelig Jul samt et godt og festligt Nytår, med tak for det gamle🎄

30.

November
2021

Vi er i øjeblikket bl.a. i gang med installering af Danmarks største minirensningsanlæg fra Uponor, til 582 pe (personenheder). De…

4.

November
2021

Vidste du, at vi kan hjælpe med alt i drænarbejde? ✅ Bl.a. tilbyder vi: ▪ Dræn med eller uden filtergrus, udlagt med båndvogn ▪ I…

19.

October
2021

❄ Vintertjeneste sæson 2021/2022 ❄ Vidste du at vi også yder vintertjeneste? Vi sørger for saltning og snerydning hos bl.a. grund…

19.

July
2021

Selvom mange nyder sommerferien nu, så er vi stadig i gang med at hjælpe og servicere vores kunder. 😀 Det gøres bl.a. med en vej…

Top